Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2 HYVINVOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
3   KANNANOTTO, ELÄKKEENSAAJIEN YHDISTYSTEN TOIMINTA
4 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2019
5   LISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2020 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KIINTEISTÖHOIDON, PUHTAANAPIDON SEKÄ LIIKUNTATOIMEN ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON OSTOON
6   KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET
7   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 24.10.2019 - 11.3.2020

Osallistuja Tehtävä
Pesonen Markku Puheenjohtaja
Puranen Maire Jäsen
Tirkkonen Kalevi Jäsen
Myyryläinen Kalevi Varajäsen
Häkkinen Markku Khall edustaja
Himanen Tarja Nuoriso-ohjaaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston sivistysosastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 25.3.2020 klo 10.00-16.00.Todistaa:sivistysjohtaja