Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS KOSKIEN TODISTUSPOHJIA / LUKUVUOSITODISTUS VUOSILUOKALLA 1
3   KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LV. 2020-2021
4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2019
5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUKSET 1.8.2020 ALKAEN
6   PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT 1.8.2020 ALKAEN
7   LISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2020 VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN KIINTEISTÖHOIDON, PUHTAANAPIDON JA RUOKAPALVELUIDEN OSTOON SEKÄ OPINKAAREN VUOKRIIN
8   VALTUUSTOALOITTEET 30.9.2019
9   KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET
10   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 12.12.2019 - 26.2.2020

Osallistuja Tehtävä
Maaranen Anna Puheenjohtaja
Teittinen Esa Varapuheenjohtaja
Huurinainen Marja Jäsen
Paunonen Reijo Jäsen
Huhtinen Marjaana Varajäsen
Hänninen Jaakko Khall pj.
Heinonen Mervi Khall edustaja
Oranen Venla Nuorisovalt. edustaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuila ja kunnanviraston sivistysosastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 11.3.2020 klo 10.00-14.00.Todistaa:sivistysjohtaja