Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
47   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
48   TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019
49   JUVAN KUNNAN VUODEN 2019 INVESTOINNIT

Osallistuja Tehtävä
Pajunen Petri Puheenjohtaja
Huurinainen Marja Varapuheenjohtaja
Huhtinen Marjaana Jäsen
Piispa Pekka Jäsen
Turtiainen Ano Jäsen
Laamanen Inka Nuorisovaltuuston edustaja
Kankkunen Vesa Vs. tekninen johtaja
Klemi Helena Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnan yhteispalvelupisteessä edeltäpäin ilmoitettuna aikana torstaina 1.11.2018 klo 12.00 - 16.00. Todistaa: