Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
40   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
41   LISÄMÄÄRÄRAHA KAMPUSALUEEN PIENTALOJEN PURKAMISEEN
42 KOULUKESKUKSEN JA SAMPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS
43 NEVAJÄRVEN YLEIS- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN
44 HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN
45 KORTTELIN 717 ASEMAKAAVAN MUUTOS
46   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 16.5. - 29.8.2018

Osallistuja Tehtävä
Pajunen Petri Puheenjohtaja
Huhtinen Marjaana Jäsen
Piispa Pekka Jäsen
Rimmi Riitta Jäsen
Teittinen Esa Jäsen
Turtiainen Ano Jäsen
Veentaus Mirja Varajäsen
Pasonen Timo Kunnanhallituksen edustaja
Pirinen Siiri Nuorisovaltuuston edustaja
Kankkunen Vesa Vs. tekninen johtaja
Klemi Helena Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnan yhteispalvelupisteessä edeltäpäin ilmoitettuna aikana torstaina 13.9.2018 klo 12.00 - 16.00. Todistaa: