Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
7   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
8 KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2021
9 LIIKUNTAPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2021
10 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAOHJE
11 VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAOHJE
12   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 6.6.2018 - 20.8.2018

Osallistuja Tehtävä
Pesonen Markku Puheenjohtaja
Ripaoja Esko Varapuheenjohtaja
Luukkonen Eija Jäsen
Puranen Maire Jäsen
Purhonen Juha Jäsen
Raitala Jenni Jäsen
Tirkkonen Kalevi Jäsen
Hänninen Jaakko Khall pj.
Hämäläinen Roosa Nuorisovalt. edustaja
Kuusisto Johanna Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja
Tuikkanen Samuli Liikunnanohjaaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja
Satoniemi Johanna Tekninen avustaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston sivistysosastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 5.9.2018 klo 10.00-14.00.Todistaa: sivistysjohtaja