Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
231   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
232 TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019 - 2021 HYVÄKSYMINEN

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Jaakko Puheenjohtaja
Häkkinen Markku 1. varapuheenjohtaja
Pasonen Timo 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Jäsen
Heinonen Mervi Jäsen
Kietäväinen Aira Jäsen
Loikkanen Esko Jäsen
Paunonen Tapio Jäsen
Paunonen Reijo Varajäsen
Hänninen Elisa Valtuuston pj.
Rautio Ari Valtuuston 1. vpj.
Hänninen Ritva Valtuuston 2. vpj.
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla jakunnanviraston hallinto-osastolla 3.12.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen