Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
212   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
213   KUNNANVALTUUSTON 12.11.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
214   ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN / ESA TEITTINEN
215   SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN / KUSTAA RUUSKASEN PERIKUNTA
216 JUVAN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2019
217 KOULUKESKUKSEN JA SAMPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS
218   JÄTEVEDENPUHDISTAMON HANKESELVITYS
219   LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN YVA-SELOSTUKSESTA / VT 5 TIESUUNNITELMAN MUUTOS NUUTILANMÄKI - VEHMAA VÄLILLÄ
220 JUVAN KUNNAN LAUSUNTO VT 5 PARANTAMINEN TUPPURALA - VEHMAA / TIESUUNNITELMAN MUUTOS NUUTILANMÄKI - VEHMAA
221   LAUSUNTO ETELÄ-SAVON KASVO -KASVUPALVELUPILOTISTA
222 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAOHJE
223 VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAOHJE
224 PAIKALLINEN SOPIMUS TULOKSELLISUUTEEN PERUSTUVAN KERTAERÄN MAKSUSTA JUVAN KUNNAN HENKILÖSTÖLLE
225   VUODEN YRITTÄJÄ -VALINTATYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
226   KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2019
227   AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / KOY LAMMENTAUSTA
228 TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019 - 2021 HYVÄKSYMINEN
229   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17.9. - 25.11.2018
230 KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Jaakko Puheenjohtaja
Häkkinen Markku 1. varapuheenjohtaja
Pasonen Timo 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Jäsen
Heinonen Mervi Jäsen
Huisko Johanna Jäsen
Kietäväinen Aira Jäsen
Loikkanen Esko Jäsen
Paunonen Tapio Jäsen
Hänninen Elisa Valtuuston pj.
Rautio Ari Valtuuston 1. vpj.
Hänninen Ritva Valtuuston 2. vpj.
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla jakunnanviraston hallinto-osastolla 3.12.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen