Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
66   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
67   ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN / ESA TEITTINEN
68   SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN / KUSTAA RUUSKASEN PERIKUNTA
69 JUVAN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2019
70   SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITTÄMINEN
71 TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019 - 2021 HYVÄKSYMINEN

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Elisa Puheenjohtaja
Rautio Ari 1. varapuheenjohtaja
Hänninen Ritva 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Valtuutettu
Auvinen Pekka Valtuutettu
Heinonen Mervi Valtuutettu
Huisko Johanna Valtuutettu
Häkkinen Markku Valtuutettu
Hänninen Jaakko Valtuutettu
Karila Markku Valtuutettu
Kietäväinen Aira Valtuutettu
Kuusisto Ville-Pekka Valtuutettu
Loikkanen Esko Valtuutettu
Luukkonen Eija Valtuutettu
Maaranen Anna Valtuutettu
Montonen Kalle Valtuutettu
Pajunen Petri Valtuutettu
Pasonen Timo Valtuutettu
Paunonen Reijo Valtuutettu
Paunonen Tapio Valtuutettu
Puranen Maire Valtuutettu
Raitala Jenni Valtuutettu
Teittinen Esa Valtuutettu
Vilenius Raimo Valtuutettu
Huhtinen Marjaana Varavaltuutettu
Liikanen Anu Varavaltuutettu
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja
Kankkunen Vesa Vs. tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuillaja kunnanviraston hallinto-osastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana13.12.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen