Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
53   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
54   TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
55   KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
56   KIINTEISTÖ OY PUULAAKSON PÄÄOMITTAMINEN
57   LISÄMÄÄRÄRAHA TYÖLLISYYDENHOIDON MÄÄRÄRAHAAN VUODELLE 2018
58   LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON ILMANPUHDISTUSLAITTEIDEN VUOKRAAN
59   ERON MYÖNTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN / ESA TEITTINEN
60   ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN / ESA TEITTINEN
61   ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN / MARKKU HÄKKINEN
62 SIVISTYSPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2018
63 TEKNISTEN PALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2018
64 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN PALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2018
65 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2018

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Elisa Puheenjohtaja
Rautio Ari 1. varapuheenjohtaja
Hänninen Ritva 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Valtuutettu
Auvinen Pekka Valtuutettu
Heinonen Mervi Valtuutettu
Huisko Johanna Valtuutettu
Häkkinen Markku Valtuutettu
Hänninen Jaakko Valtuutettu
Karila Markku Valtuutettu
Kietäväinen Aira Valtuutettu
Kuusisto Ville-Pekka Valtuutettu
Loikkanen Esko Valtuutettu
Luukkonen Eija Valtuutettu
Maaranen Anna Valtuutettu
Montonen Kalle Valtuutettu
Pasonen Timo Valtuutettu
Paunonen Reijo Valtuutettu
Paunonen Tapio Valtuutettu
Pesonen Markku Valtuutettu
Puranen Maire Valtuutettu
Raitala Jenni Valtuutettu
Teittinen Esa Valtuutettu
Turtiainen Ano Valtuutettu
Vilenius Raimo Valtuutettu
Huhtinen Marjaana Varavaltuutettu
Liikanen Anu Varavaltuutettu
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja
Kankkunen Vesa Vs. tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuillaja kunnanviraston hallinto-osastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana15.11.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen