Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
144   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
145 TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019 - 2021 LAADINTAOHJEET
146   TARJOUKSEN JA KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / VARASTOTIE 3 TEOLLISUUSHALLI
147 YLEIS- JA RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN KÄYNNISTÄMINEN MAANOMISTAJIEN ALOITTEISTA / LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS
148 YLEIS- JA RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN KÄYNNISTÄMINEN MAANOMISTAJIEN ALOITTEISTA / KOTIJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS
149 YLEIS- JA RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN KÄYNNISTÄMINEN MAANOMISTAJIEN ALOITTEISTA / KONTUSEN YLEISKAAVAN MUUTOS
150 YLEIS- JA RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN KÄYNNISTÄMINEN MAANOMISTAJIEN ALOITTEISTA / RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS
151 YLEIS- JA RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN KÄYNNISTÄMINEN MAANOMISTAJIEN ALOITTEISTA / HIETAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS
152   VESISTÖJEN KUNNOSTUSAVUSTUKSET VUODELLE 2018
153   PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ / MÄÄRÄALA KYYTKALLIO 2:23 -TILASTA
154   MAAKUNTALIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN SEUTUKIERROS
155   TALOUSTIEDOT 1.1. - 30.6.2018
156   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 16.6. - 12.8.2018
157 KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Jaakko Puheenjohtaja
Pasonen Timo 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Jäsen
Heinonen Mervi Jäsen
Huisko Johanna Jäsen
Kietäväinen Aira Jäsen
Loikkanen Esko Jäsen
Paunonen Tapio Jäsen
Häkkinen Markku Varajäsen
Hänninen Elisa Valtuuston pj.
Rautio Ari Valtuuston 1. vpj.
Hänninen Ritva Valtuuston 2. vpj.
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla 20.8.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen