Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
20   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
21 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN NIMEÄMINEN VALMA KARHUSEN MUKAAN
22   JÄTEVESIPUMPPAAMON SANEERAUS/VANHA MYLLYTIE
23   JÄTEVESIPUMPPAAMON SANEERAUS/HOTELLISUORA
24 KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUIDEN TAKSOJEN JA MAKSUJEN AJANTASAISTAMINEN
25 HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN
26 NEVAJÄRVEN YLEIS- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN
27   VESITORNIN SANEERAUS
28 KOULUKESKUKSEN JA SAMPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS
29   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 27.3. - 15.5.2018

Osallistuja Tehtävä
Pajunen Petri Puheenjohtaja
Huurinainen Marja Varapuheenjohtaja
Huhtinen Marjaana Jäsen
Piispa Pekka Jäsen
Rimmi Riitta Jäsen
Teittinen Esa Jäsen
Turtiainen Ano Jäsen
Asikainen Eero Nuorisovaltuuston edustaja
Kankkunen Vesa Vs. tekninen johtaja
Klemi Helena Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnan yhteispalvelupisteessä edeltäpäin ilmoitettuna aikana 31.5.2018 klo 12.00 - 16.00. Todistaa: