Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2 NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2021
3 HYVINVOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2018
4 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 KK
5   KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET
6   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 18.10.2017-5.6.2018

Osallistuja Tehtävä
Pesonen Markku Puheenjohtaja
Ripaoja Esko Varapuheenjohtaja
Luukkonen Eija Jäsen
Puranen Maire Jäsen
Purhonen Juha Jäsen
Raitala Jenni Jäsen
Tirkkonen Kalevi Jäsen
Hämäläinen Roosa Nuorisovalt. edustaja
Himanen Tarja Nuoriso-ohjaaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja
Satoniemi Johanna Tekninen avustaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston sivistysosastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 20.6.2018 klo 10.00-14.00.Todistaa:sivistysjohtaja