Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
16   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
17 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
18 JUVAN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017
19 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
20 KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2021
21   INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENNUKSEN MUUTOS / VESI- JA VIEMÄRILAITOS
22   VEHMAAN MARKKINOINTISUUNNITELMAN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN HYVÄKSYMINEN
23   VESITORNIN SANEERAUS
24 JUVAN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2018
25   TALOUSTIEDOT 1.1. - 30.4.2018
26 SIVISTYSPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2018
27 TEKNISTEN PALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2018
28 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2018
29 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN PALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2018
30 SELVITYS VALTUUTETTU JENNI RAITALAN 11.9.2017 JÄTTÄMÄÄN VALTUUSTOALOITTEESEEN
31   VALTUUSTOALOITTEET 11.6.2018
32   KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2018

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Elisa Puheenjohtaja
Rautio Ari 1. varapuheenjohtaja
Hänninen Ritva 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Valtuutettu
Auvinen Pekka Valtuutettu
Heinonen Mervi Valtuutettu
Huisko Johanna Valtuutettu
Häkkinen Markku Valtuutettu
Hänninen Jaakko Valtuutettu
Karila Markku Valtuutettu
Kietäväinen Aira Valtuutettu
Loikkanen Esko Valtuutettu
Luukkonen Eija Valtuutettu
Maaranen Anna Valtuutettu
Montonen Kalle Valtuutettu
Pajunen Petri Valtuutettu
Pasonen Timo Valtuutettu
Paunonen Reijo Valtuutettu
Paunonen Tapio Valtuutettu
Pesonen Markku Valtuutettu
Puranen Maire Valtuutettu
Raitala Jenni Valtuutettu
Teittinen Esa Valtuutettu
Turtiainen Ano Valtuutettu
Vilenius Raimo Valtuutettu
Liikanen Anu Varavaltuutettu
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja
Hänninen Heidi Kehittämispäällikkö
Kankkunen Vesa Vs. tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastollaedeltäpäin ilmoitettuna aikana 14.6.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa: Hallintojohtaja Antti Kinnunen