Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
51   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
52 VUODEN 2017 TALOUSARVION YLITYSOIKEUDET
53 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
54   JUVAN KAMPUS -HANKKEEN ALUSTAVAN TARJOUSPYYNNÖN LINJAUKSIA
55   JUVAN KUNNAN LAUSUNTO YVA-ARVIOINNIN TARPEELLISUUSHARKINNASTA / VT5 TIESUUNNITELMAN MUUTOS VÄLILLÄ NUUTILANMÄKI - VEHMAA
56   SOPIMUS UPM KYMMENE OYJ:N KANSSA PUUNMYYNTIKARTELLIASIASSA
57 JUVAN KUNNAN OSALLISTUMINEN MIKKELIN SEUTUYHTEISTYÖHÖN
58   LISÄMÄÄRÄRAHA TOIMINTATALON MUUTOSTÖIHIN
59   LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKOTI ESIKON VÄISTÖTILOJEN TOTEUTTAMISEKSI
60 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020
61 PAIKALLINEN SOPIMUS LOMARAHOJEN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI VUONNA 2018
62   SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / KUNNANJOHTAJA MERVI SIMOSKA
63   VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / JUVAN NUORISOPESIS RY
64   VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY
65   VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KULJETUS SAMI IMMONEN KY
66 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS
67   JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 4.4.2018 JA KOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTÄMINEN
68   VASTINE JUVAN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN 13.11.2017 JÄTTÄMÄÄN VALTUUSTOALOITTEESEEN ALUEELLISESTA KIELIKOKEILUSTA
69 ALOITTEITA KOSKEVA SELVITYS
70   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 12.3. - 25.3.2018
71 KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Jaakko Puheenjohtaja
Holm Tauno 1. varapuheenjohtaja
Pasonen Timo 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Jäsen
Heinonen Mervi Jäsen
Huisko Johanna Jäsen
Kietäväinen Aira Jäsen
Loikkanen Esko Jäsen
Hänninen Elisa Valtuuston pj.
Rautio Ari Valtuuston 1. vpj.
Hänninen Ritva Valtuuston 2. vpj.
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja
Vilenius Raimo Varajäsen

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla 3.4.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen