Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2 JUVAN RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.3.2018 ALKAEN
3 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE 2018 - 2021
4   JUVAN KAMPUS -HANKKEEN RAHOITUS- JA TOTEUTTAMISTAPA
5   VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KIRJASTON OTTAMISTA MUKAAN KAMPUS-HANKKEESEEN

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Elisa Puheenjohtaja
Rautio Ari 1. varapuheenjohtaja
Hänninen Ritva 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Valtuutettu
Auvinen Pekka Valtuutettu
Heinonen Mervi Valtuutettu
Holm Tauno Valtuutettu
Huisko Johanna Valtuutettu
Häkkinen Markku Valtuutettu
Hänninen Jaakko Valtuutettu
Karila Markku Valtuutettu
Kietäväinen Aira Valtuutettu
Kuusisto Ville-Pekka Valtuutettu
Loikkanen Esko Valtuutettu
Luukkonen Eija Valtuutettu
Maaranen Anna Valtuutettu
Montonen Kalle Valtuutettu
Pajunen Petri Valtuutettu
Pasonen Timo Valtuutettu
Paunonen Reijo Valtuutettu
Paunonen Tapio Valtuutettu
Pesonen Markku Valtuutettu
Puranen Maire Valtuutettu
Raitala Jenni Valtuutettu
Teittinen Esa Valtuutettu
Turtiainen Ano Valtuutettu
Vilenius Raimo Valtuutettu
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja
Hänninen Heidi Kehittämisjohtaja
Kankkunen Vesa Vs. tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuillaja kunnanviraston hallinto-osastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana15.2.2018 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen