Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
14   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
15 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN
16   NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA
17   KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET
18   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 25.10. - 12.12.2017
19   KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KOULUVERKON SELVITTÄMISTÄ VARTEN ASETETTUUN TYÖRYHMÄÄN

Osallistuja Tehtävä
Maaranen Anna Puheenjohtaja
Häkkinen Markku Varapuheenjohtaja
Huurinainen Marja Jäsen
Paunonen Reijo Jäsen
Sormunen Rosa Jäsen
Tarkiainen Asko Jäsen
Väänänen Leevi Jäsen
Heinonen Mervi Khall edustaja
Haakana Anne Sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston sivistysosastolla 27.12.2017 klo 10.00 - 14.00.Todistaa:sivistysjohtaja