Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
258   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
259 JUVAN KUNNAN TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 - 2020 HYVÄKSYMINEN

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Jaakko Puheenjohtaja
Holm Tauno 1. varapuheenjohtaja
Pasonen Timo 2. varapuheenjohtaja
Heinonen Mervi Jäsen
Huisko Johanna Jäsen
Kietäväinen Aira Jäsen
Loikkanen Esko Jäsen
Paunonen Tapio Jäsen
Hänninen Elisa Valtuuston pj.
Rautio Ari Valtuuston 1. vpj.
Hänninen Ritva Valtuuston 2. vpj.
Luukkonen Eija Varajäsen
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastsolla 20.11.2017 klo 12.00 - 15.00. Todistaa: Hallintojohtaja Antti Kinnunen