Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
241   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
242   JUVAN KUNNAN STRATEGIA
243 JUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE
244 KIRKONTAUSTAN ALUEEN VUOKRALLA OLEVIEN OKT-TONTTIEN MYYNTIHINTOJEN KOHTUULLISTAMINEN
245   HANKINTALAIN UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N TOIMINTAAN / OSAKASPOHJAN LAAJENTAMINEN
246   MONIPALVELUAUTO JULIAN KILPAILUTTAMINEN
247   KORKORISKIN SUOJAUSSOPIMUS / OP YRITYSPANKKI OYJ
248   VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / KAHVILA-RAVINTOLA JUVAN HELMI KY
249   VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / WHEELSPIN ENGINEERING OY
250   RAHOITUKSEN HAKEMINEN PARTALA-JULKAISU -HANKKEESEEN
251   JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOJAOSTOON
252   EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OHJAUSRYHMÄÄN / ALUEELLINEN KESTÄVÄ RUOKAJÄRJESTELMÄ -HANKE
253   VUODEN YRITTÄJÄ -VALINTATYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
254 SELVITYS VALTUUTETTU JENNI RAITALAN 11.9.2017 JÄTTÄMÄÄN VALTUUSTOALOITTEESEEN
255   KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2018
256 KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET
257   JUVAN KUNNAN TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 - 2020 HYVÄKSYMINEN

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Jaakko Puheenjohtaja
Holm Tauno 1. varapuheenjohtaja
Pasonen Timo 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Jäsen
Heinonen Mervi Jäsen
Huisko Johanna Jäsen
Kietäväinen Aira Jäsen
Loikkanen Esko Jäsen
Paunonen Tapio Jäsen
Hänninen Elisa Valtuuston pj.
Rautio Ari Valtuuston 1. vpj.
Hänninen Ritva Valtuuston 2. vpj.
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastsolla 20.11.2017 klo 12.00 - 15.00. Todistaa: Hallintojohtaja Antti Kinnunen