Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
35   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
36   KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN JA VARASIHTEERIN OTTAMINEN
37   KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUSMENETTELY
38   VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN JA KOTIÄÄNESTYKSEEN
39   LÄHETEKUORTEN TOIMITTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE
40   ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUSMENETTELY
41 PRESIDENTINVAALEJA 2018 KOSKEVA KUULUTUS
42 VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN KOKOUSAIKATAULU

Osallistuja Tehtävä
Harmoinen Pekka Puheenjohtaja
Kauppinen Pekka Jäsen
Vladimir Titov Jäsen
Hyttilä Ulla Jäsen
Puhakainen Eila Varajäsen
Kinnunen Antti Hallintojohtaja
Meinander Heini Pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan tietoverkossa 27.11.2017. Todistaa: