Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
72   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
73 JUVAN KUNNAN TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 - 2020 HYVÄKSYMINEN
74 JUVAN KUNNAN STRATEGIA
75   JUVAN KAMPUS-HANKKEEN RAHOITUS- JA TOTEUTTAMISTAPA
76 SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
77   EROPYYNTÖ KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN / PÄIVI POIKKIMÄKI
78 JUVAN KUNNAN KONSERNIOHJE
79 KIRKONTAUSTAN ALUEEN VUOKRALLA OLEVIEN OKT-TONTTIEN MYYNTIHINTOJEN KOHTUULLISTAMINEN
80 HASAMÄELLÄ SIJAITSEVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTAMINEN / TÄHTISPORT OY SEKÄ INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENNUKSEN MUUTOS
81   MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON / ELINKEINOELÄMÄN HANKKEET JA PROJEKTIT
82   INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENNUKSEN MUUTOS

Osallistuja Tehtävä
Hänninen Elisa Puheenjohtaja
Rautio Ari 1. varapuheenjohtaja
Hänninen Ritva 2. varapuheenjohtaja
Asikainen Aila Valtuutettu
Auvinen Pekka Valtuutettu
Heinonen Mervi Valtuutettu
Holm Tauno Valtuutettu
Huisko Johanna Valtuutettu
Häkkinen Markku Valtuutettu
Hänninen Jaakko Valtuutettu
Karila Markku Valtuutettu
Kietäväinen Aira Valtuutettu
Kuusisto Ville-Pekka Valtuutettu
Loikkanen Esko Valtuutettu
Luukkonen Eija Valtuutettu
Maaranen Anna Valtuutettu
Montonen Kalle Valtuutettu
Pajunen Petri Valtuutettu
Pasonen Timo Valtuutettu
Paunonen Reijo Valtuutettu
Paunonen Tapio Valtuutettu
Pesonen Markku Valtuutettu
Puranen Maire Valtuutettu
Teittinen Esa Valtuutettu
Turtiainen Ano Valtuutettu
Vilenius Raimo Valtuutettu
Huhtinen Marjaana Varavaltuutettu
Simoska Mervi Kunnanjohtaja
Kinnunen Antti Hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuillaja kunnanviraston hallinto-osastolla edeltäpäin ilmoitettuna aikana14.12.2017 klo 12.00 - 15.00. Todistaa:Hallintojohtaja Antti Kinnunen