DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/TELIMET.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 07.07.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 28.5.2020 - 1.7.2020VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 28.5.2020 - 1.7.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202049-3.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 07.07.2020 / OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 10.6.2020 § 32OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 10.6.2020 § 32http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202049-2.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 07.07.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202049-1.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / T:MI PROKOPKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / T:MI PROKOPhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-7.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VEIJO PIISPAKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VEIJO PIISPAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-8.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-15.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / MAANVUOKRASOPIMUKSEN SOLMIMINEN / TRAJUKA OYMAANVUOKRASOPIMUKSEN SOLMIMINEN / TRAJUKA OYhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-3.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / ESSOTEN SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019ESSOTEN SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-2.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-1.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-14.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-13.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / MAASEUTUPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020MAASEUTUPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-12.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / HALLINTOPALVELUIDEN, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA PERUSTURVAPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020HALLINTOPALVELUIDEN, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA PERUSTURVAPALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-11.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KORKOPUTKISOPIMUKSEN JATKAMINEN / OP SUUR-SAVOKORKOPUTKISOPIMUKSEN JATKAMINEN / OP SUUR-SAVOhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-10.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KOTIJÄRVEN YLEISKAAVAMUUTOSKOTIJÄRVEN YLEISKAAVAMUUTOShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-9.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / TEKNISTEN PALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020TEKNISTEN PALVELUIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-16.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 8.6. - 21.6.2020VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 8.6. - 21.6.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-18.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / TALOUSTIEDOT 1.1. - 30.4.2020TALOUSTIEDOT 1.1. - 30.4.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-17.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-19.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-20.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / MAANVUOKRASOPIMUKSEN SOLMIMINEN / KIINTEISTÖ OY TEHTAANTIE KYMPPIMAANVUOKRASOPIMUKSEN SOLMIMINEN / KIINTEISTÖ OY TEHTAANTIE KYMPPIhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-4.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIKKI JA RIITTA MAARANENKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIKKI JA RIITTA MAARANENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-5.HTMKunnanhallitus 22.06.2020 / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TUOMAS TARKIAINENKAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TUOMAS TARKIAINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202036-6.HTMTarkastuslautakunta 16.06.2020 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI- JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI- JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202041-4.HTMTarkastuslautakunta 16.06.2020 / TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202041-3.HTMTarkastuslautakunta 16.06.2020 / VAPAA-AIKATOIMEN TILANNEKATSAUSVAPAA-AIKATOIMEN TILANNEKATSAUShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202041-2.HTMTarkastuslautakunta 16.06.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202041-1.HTMKunnanhallitus 08.06.2020 / HENKILÖLIIKENNEKULJETUKSET LV 2020-22HENKILÖLIIKENNEKULJETUKSET LV 2020-22http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202035-3.HTMKunnanhallitus 08.06.2020 / LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUKEMISEENLAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUKEMISEENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202035-14.HTMKunnanhallitus 08.06.2020 / KANNANOTTO LEADER -RYHMÄN TOIMINTA-ALUEESTA RAHOITUSKAUDELLE 2021 - 2027KANNANOTTO LEADER -RYHMÄN TOIMINTA-ALUEESTA RAHOITUSKAUDELLE 2021 - 2027http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202035-13.HTM