DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/TELIMET.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / KIRJASTOPALVELUJEN PALVELUTUOTANTOKIRJASTOPALVELUJEN PALVELUTUOTANTOhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-7.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / JUVAN KUNNAN STRATEGIAJUVAN KUNNAN STRATEGIAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-6.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAENNUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-5.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAENLIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-4.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAENKULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-3.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / PATTOIN HOITOKUNTA 2017 - 2021PATTOIN HOITOKUNTA 2017 - 2021http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-2.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-1.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 23.8. - 17.10.2017VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 23.8. - 17.10.2017http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-10.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-9.HTMHyvinvointilautakunta 26.10.2017 / HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS V. 2018HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS V. 2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171893-8.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / MÄÄRÄRAHA TIRROLANTIE 4 PIHATÖIHINMÄÄRÄRAHA TIRROLANTIE 4 PIHATÖIHINhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-3.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / VESIMAKSUJEN TARKISTUSVESIMAKSUJEN TARKISTUShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-2.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-1.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / JUVAN KUNNAN STRATEGIAJUVAN KUNNAN STRATEGIAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-5.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / LAUSUNTO LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDELISTASTALAUSUNTO LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDELISTASTAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-4.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / MÄÄRÄRAHAN KOHDENNUKSEN MUUTOSMÄÄRÄRAHAN KOHDENNUKSEN MUUTOShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-6.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / JUVAN KUNNAN VUODEN 2018 INVESTOINNITJUVAN KUNNAN VUODEN 2018 INVESTOINNIThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-7.HTMTekninen lautakunta 25.10.2017 / TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171891-8.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMINENVANHUSNEUVOSTON NIMEÄMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-6.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / JUVAN KUNNAN STRATEGIAJUVAN KUNNAN STRATEGIAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-10.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-9.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOJEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ESSOTEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOONVANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOJEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ESSOTEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOONhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-8.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINENVAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-7.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / ÄÄNESTYSALUEIDEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINENÄÄNESTYSALUEIDEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-2.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-1.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALEIHINENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALEIHINhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-3.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / LISÄYS MAANVUOKRASOPIMUKSEEN / JUVAN PUUTARHASOMISTE OYLISÄYS MAANVUOKRASOPIMUKSEEN / JUVAN PUUTARHASOMISTE OYhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-5.HTMKunnanhallitus 09.10.2017 / MONIPALVELUAUTO JULIAN KILPAILUTTAMINENMONIPALVELUAUTO JULIAN KILPAILUTTAMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171878-4.HTMTarkastuslautakunta 04.10.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171890-1.HTMTarkastuslautakunta 04.10.2017 / KOULUN VÄISTÖTILATKOULUN VÄISTÖTILAThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171890-2.HTM