DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / LISÄMÄÄRÄRAHA TOIMINTATALON MUUTOSTÖIHINLISÄMÄÄRÄRAHA TOIMINTATALON MUUTOSTÖIHINhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-8.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / JUVAN KUNNAN OSALLISTUMINEN MIKKELIN SEUTUYHTEISTYÖHÖNJUVAN KUNNAN OSALLISTUMINEN MIKKELIN SEUTUYHTEISTYÖHÖNhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-7.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / PAIKALLINEN SOPIMUS LOMARAHOJEN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI VUONNA 2018PAIKALLINEN SOPIMUS LOMARAHOJEN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI VUONNA 2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-11.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-10.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKOTI ESIKON VÄISTÖTILOJEN TOTEUTTAMISEKSILISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKOTI ESIKON VÄISTÖTILOJEN TOTEUTTAMISEKSIhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-9.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / VASTINE JUVAN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN 13.11.2017 JÄTTÄMÄÄN VALTUUSTOALOITTEESEEN ALUEELLISESTA KIELIKOKEILUSTAVASTINE JUVAN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN 13.11.2017 JÄTTÄMÄÄN VALTUUSTOALOITTEESEEN ALUEELLISESTA KIELIKOKEILUSTAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-18.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-21.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 12.3. - 25.3.2018VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 12.3. - 25.3.2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-20.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / ALOITTEITA KOSKEVA SELVITYSALOITTEITA KOSKEVA SELVITYShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-19.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOSJÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-16.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KULJETUS SAMI IMMONEN KYVUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KULJETUS SAMI IMMONEN KYhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-15.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OYVUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OYhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-14.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / JUVAN NUORISOPESIS RYVUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / JUVAN NUORISOPESIS RYhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-13.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN/KUNNANJOHTAJA MERVI SIMOSKASIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN/KUNNANJOHTAJA MERVI SIMOSKAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-12.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 4.4.2018 JA KOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTÄMINENJÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 4.4.2018 JA KOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTÄMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-17.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / JUVAN KUNNAN LAUSUNTO YVA-ARVIOINNIN TARPEELLISUUSHARKINNASTA / VT5 TIESUUNNITELMAN MUUTOS VÄLILLÄ NUUTILANMÄKI - VEHMAAJUVAN KUNNAN LAUSUNTO YVA-ARVIOINNIN TARPEELLISUUSHARKINNASTA / VT5 TIESUUNNITELMAN MUUTOS VÄLILLÄ NUUTILANMÄKI - VEHMAAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-5.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / JUVAN KAMPUS-HANKKEEN ALUSTAVAN TARJOUSPYYNNÖN LINJAUKSIAJUVAN KAMPUS-HANKKEEN ALUSTAVAN TARJOUSPYYNNÖN LINJAUKSIAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-4.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-3.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / VUODEN 2017 TALOUSARVION YLITYSOIKEUDETVUODEN 2017 TALOUSARVION YLITYSOIKEUDEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-2.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-1.HTMKunnanhallitus 26.03.2018 / SOPIMUS UPM KYMMENE OYJ:N KANSSA PUUNMYYNTIKARTELLIASIASSASOPIMUS UPM KYMMENE OYJ:N KANSSA PUUNMYYNTIKARTELLIASIASSAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181912-6.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN / KUNNALLISJOHDON SEMINAARI TAMPEREELLA 23. - 24.5.2018EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN / KUNNALLISJOHDON SEMINAARI TAMPEREELLA 23. - 24.5.2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-9.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / SELVITYKSET SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA VUODELTA 2017SELVITYKSET SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA VUODELTA 2017http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-8.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / YHTEISTYÖSOPIMUS KITEEN PALLO-90 / JANI AHONENYHTEISTYÖSOPIMUS KITEEN PALLO-90 / JANI AHONENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-7.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 22.1. - 9.3.2018VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 22.1. - 9.3.2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-10.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / LAUSUNTOPYYNTÖ / KELAN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JUVALLALAUSUNTOPYYNTÖ / KELAN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JUVALLAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-2.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / MAATALOUSLOMITUKSEN KUNTAKOHTAISET TUETMAATALOUSLOMITUKSEN KUNTAKOHTAISET TUEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-3.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / KYSELY ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAHTYMÄN OSAKASKUNNILLEKYSELY ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAHTYMÄN OSAKASKUNNILLEhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-4.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KUNTAKOKOUS 5.4.2018VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KUNTAKOKOUS 5.4.2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-5.HTMKunnanhallitus 12.03.2018 / POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PASI JA SIRPA PULKKINENPOIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PASI JA SIRPA PULKKINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20181911-6.HTM