DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-18.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖTEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-17.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KUNTAKOKOUS 16.10.2019VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KUNTAKOKOUS 16.10.2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-16.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / SOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN VT 5 NUUTILANMÄKI-JUVA KU-URAKAN TOTEUTTAMISESTA, YHTEISTYÖSTÄ JA RAHOITUSJÄRJESTELYISTÄ / VÄYLÄVIRASTOSOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN VT 5 NUUTILANMÄKI-JUVA KU-URAKAN TOTEUTTAMISESTA, YHTEISTYÖSTÄ JA RAHOITUSJÄRJESTELYISTÄ / VÄYLÄVIRASTOhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-12.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / LAUSUNNON ANTAMINEN VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2020-2022LAUSUNNON ANTAMINEN VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2020-2022http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-15.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN / RANTASALMEN KUNTASUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN / RANTASALMEN KUNTAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-6.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / VAMMAISPALVELU- JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSTEN JÄRJESTÄMINENVAMMAISPALVELU- JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSTEN JÄRJESTÄMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-2.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-1.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / KOIKKALAN KOULUTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / KOIKKALAN KOULUhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-4.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / ENT. PÄIVÄKOTI ESIKKOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / ENT. PÄIVÄKOTI ESIKKOhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-3.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / VUORENMAAN KOULUTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / VUORENMAAN KOULUhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-5.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOMI RASANEN JA JENNI JUUTIKAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOMI RASANEN JA JENNI JUUTIhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-10.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / M&M PALVELUT OY:N JA JUVAN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUSM&M PALVELUT OY:N JA JUVAN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-9.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / PALVELINYMPÄRISTÖN UUDISTAMISTA KOSKEVA HANKINTAPALVELINYMPÄRISTÖN UUDISTAMISTA KOSKEVA HANKINTAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-8.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / LISÄMÄÄRÄRAHA RUOKATEHTAAN LAAJENNUKSEENLISÄMÄÄRÄRAHA RUOKATEHTAAN LAAJENNUKSEENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-7.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / MILLERPOIKKEAMISLUPAHAKEMUS / MILLERhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-11.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TMI MINNA PURHONENVUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TMI MINNA PURHONENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-14.HTMKunnanhallitus 25.09.2019 / VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / SENAATTI-KIINTEISTÖTVUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / SENAATTI-KIINTEISTÖThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192001-13.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1. - 25.8.2019VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1. - 25.8.2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-8.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-9.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / MUUTOKSET VUODEN 2019 TALOUSARVIOONMUUTOKSET VUODEN 2019 TALOUSARVIOONhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-3.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / RAJUPUSU LEADER -OHJELMAN LISÄKEHYKSEN HAKEMINEN / RAJUPUSU LEADER RYRAJUPUSU LEADER -OHJELMAN LISÄKEHYKSEN HAKEMINEN / RAJUPUSU LEADER RYhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-2.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-1.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / TALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020 - 2022 LAADINTAOHJEETTALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020 - 2022 LAADINTAOHJEEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-4.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ / TEITTILÄ 1:43PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ / TEITTILÄ 1:43http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-5.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN / EIJA LUUKKONENERON MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN / EIJA LUUKKONENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-7.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / ANU LIIKANEN JA UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN JA KESKUSVAALILAUTAKUNTAANERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / ANU LIIKANEN JA UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN JA KESKUSVAALILAUTAKUNTAANhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192000-6.HTMTarkastuslautakunta 23.08.2019 / ARVIOINTI- JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019ARVIOINTI- JA TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192008-4.HTMTarkastuslautakunta 23.08.2019 / TALOUSTIEDOT 1.1. - 30.6.2019TALOUSTIEDOT 1.1. - 30.6.2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192008-5.HTMTarkastuslautakunta 23.08.2019 / KOY LAMMENTAUSTAN TILANNEKOY LAMMENTAUSTAN TILANNEhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20192008-2.HTM