DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 08.04.2020 / YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUTYHTEISTOIMINTANEUVOTTELUThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202045-2.HTMKunnanhallitus 08.04.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202045-1.HTMKunnanhallitus 08.04.2020 / EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAAKUNNALLISEEN ILMASTOTYÖRYHMÄÄNEDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAAKUNNALLISEEN ILMASTOTYÖRYHMÄÄNhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202045-3.HTMKunnanhallitus 08.04.2020 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202045-4.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202030-3.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN HENKILÖSTÖÖNKORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN HENKILÖSTÖÖNhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202030-4.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17.2. - 29.3.2020VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 17.2. - 29.3.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202030-7.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KAAVOITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / LIPSANENKAAVOITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / LIPSANENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202030-6.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / PAIKALLINEN SOPIMUS LOMARAHOJEN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI VUONNA 2020PAIKALLINEN SOPIMUS LOMARAHOJEN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI VUONNA 2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202030-5.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202030-2.HTMKunnanhallitus 30.03.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202030-1.HTMKunnanhallitus 23.03.2020 / KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN HENKILÖSTÖÖNKORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN HENKILÖSTÖÖNhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202044-3.HTMKunnanhallitus 23.03.2020 / KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN TOIMINTAANKORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN TOIMINTAANhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202044-2.HTMKunnanhallitus 23.03.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202044-1.HTMKunnanhallitus 23.03.2020 / ETÄTYÖOHJEET JA ETÄTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENETÄTYÖOHJEET JA ETÄTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202044-4.HTMKunnanhallitus 23.03.2020 / JUVAN YRITTÄJÄT RY:N KIRJE KORONAEPIDEMIAN VUOKSIJUVAN YRITTÄJÄT RY:N KIRJE KORONAEPIDEMIAN VUOKSIhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202044-7.HTMKunnanhallitus 23.03.2020 / KUNNANVIRASTON SULKEMINENKUNNANVIRASTON SULKEMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202044-6.HTMKunnanhallitus 23.03.2020 / OSTOTARJOUS PÄIVÄKUMPU-KIINTEISTÖSTÄOSTOTARJOUS PÄIVÄKUMPU-KIINTEISTÖSTÄhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202044-5.HTMHyvinvointilautakunta 17.03.2020 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202042-6.HTMHyvinvointilautakunta 17.03.2020 / LISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2020 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KIINTEISTÖHOIDON, PUHTAANAPIDON SEKÄ LIIKUNTATOIMEN ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON OSTOONLISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2020 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KIINTEISTÖHOIDON, PUHTAANAPIDON SEKÄ LIIKUNTATOIMEN ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON OSTOONhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202042-5.HTMHyvinvointilautakunta 17.03.2020 / HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2019HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202042-4.HTMHyvinvointilautakunta 17.03.2020 / KANNANOTTO, ELÄKKEENSAAJIEN YHDISTYSTEN TOIMINTAKANNANOTTO, ELÄKKEENSAAJIEN YHDISTYSTEN TOIMINTAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202042-3.HTMHyvinvointilautakunta 17.03.2020 / HYVINVOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019HYVINVOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202042-2.HTMHyvinvointilautakunta 17.03.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202042-1.HTMHyvinvointilautakunta 17.03.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 24.10.2019 - 11.3.2020VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 24.10.2019 - 11.3.2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202042-7.HTMKunnanhallitus 09.03.2020 / LISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2020 VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN KIINTEISTÖHOIDON, PUHTAANAPIDON JA RUOKAPALVELUIDEN OSTOON SEKÄ OPINKAAREN VUOKRIINLISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2020 VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN KIINTEISTÖHOIDON, PUHTAANAPIDON JA RUOKAPALVELUIDEN OSTOON SEKÄ OPINKAAREN VUOKRIINhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202029-3.HTMKunnanhallitus 09.03.2020 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202029-12.HTMKunnanhallitus 09.03.2020 / YMPÄRISTÖPALVELUIDEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN ARVIOINTIYMPÄRISTÖPALVELUIDEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN ARVIOINTIhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202029-2.HTMKunnanhallitus 09.03.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202029-1.HTMKunnanhallitus 09.03.2020 / SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTIT VUODELTA 2019SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTIT VUODELTA 2019http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20202029-9.HTM