DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 20.12.2017 / TALOUSTIEDOT 1.1. - 31.10.2017TALOUSTIEDOT 1.1. - 31.10.2017http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171907-6.HTMTarkastuslautakunta 20.12.2017 / JUVAN KUNNAN KONSERNIOHJEJUVAN KUNNAN KONSERNIOHJEhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171907-5.HTMTarkastuslautakunta 20.12.2017 / JUVAN KUNNAN STRATEGIAJUVAN KUNNAN STRATEGIAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171907-4.HTMTarkastuslautakunta 20.12.2017 / JUVAN KUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020JUVAN KUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171907-3.HTMTarkastuslautakunta 20.12.2017 / KUNNAN AJANKOHTAISET ASIATKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171907-2.HTMTarkastuslautakunta 20.12.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171907-1.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 19.12.2017 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 25.10. - 12.12.2017VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 25.10. - 12.12.2017http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171906-5.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 19.12.2017 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171906-4.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 19.12.2017 / NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSANUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESSAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171906-3.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 19.12.2017 / VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAENVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171906-2.HTMKasvatus- ja opetuslautakunta 19.12.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171906-1.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / SPR, JUVAN OSASTOVUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / SPR, JUVAN OSASTOhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-8.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / YHTEISPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOSYHTEISPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-7.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTYMINEN / JUVA CAMPINGVUOKRASOPIMUKSEN SIIRTYMINEN / JUVA CAMPINGhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-9.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSETKIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSEThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-12.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 - 2018TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 - 2018http://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-10.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / PRESIDENTINVAALIEN ULKOMAINONTAPRESIDENTINVAALIEN ULKOMAINONTAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-11.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / VIITOSTIEN PERUSPARANNUS VÄLILLÄ MIKKELI-JUVA TILANNEKATSAUSVIITOSTIEN PERUSPARANNUS VÄLILLÄ MIKKELI-JUVA TILANNEKATSAUShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-2.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-1.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KUNNANVALTUUSTON 11.12.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 11.12.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-3.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN / JUVAN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖTAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN / JUVAN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-4.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYSTÄLAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYSTÄhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-5.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN KOULUVERKKOSELVITYSTÄ VARTENTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN KOULUVERKKOSELVITYSTÄ VARTENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171902-6.HTMTekninen lautakunta 13.12.2017 / VESIMAKSUJEN TARKISTUS / RIITTA RIMMIN OIKAISUVAATIMUSVESIMAKSUJEN TARKISTUS / RIITTA RIMMIN OIKAISUVAATIMUShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171904-3.HTMTekninen lautakunta 13.12.2017 / VESIMAKSUJEN TARKISTUS / ANO TURTIAISEN OIKAISUVAATIMUSVESIMAKSUJEN TARKISTUS / ANO TURTIAISEN OIKAISUVAATIMUShttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171904-2.HTMTekninen lautakunta 13.12.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171904-1.HTMTekninen lautakunta 13.12.2017 / YLEIS- JA RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN KÄYNNISTÄMINEN MAANOMISTAJIEN ALOITTEISTAYLEIS- JA RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN KÄYNNISTÄMINEN MAANOMISTAJIEN ALOITTEISTAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171904-4.HTMKunnanvaltuusto 11.12.2017 / MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON / ELINKEINOELÄMÄN HANKKEET JA PROJEKTITMÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON / ELINKEINOELÄMÄN HANKKEET JA PROJEKTIThttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171889-10.HTMKunnanvaltuusto 11.12.2017 / JUVAN KAMPUS-HANKKEEN RAHOITUS- JA TOTEUTTAMISTAPAJUVAN KAMPUS-HANKKEEN RAHOITUS- JA TOTEUTTAMISTAPAhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171889-4.HTMKunnanvaltuusto 11.12.2017 / SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALISUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIhttp://dynasty.juva.fi:80/Dynastia/kokous/20171889-5.HTM